تئوری قیمت گذاری اختیار معامله


از آنجا که مدیران آینده بیشتر به وبلاگی برای داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت اختصاص یافته بود ، به یاری خدا بمنظور جلوگیری از عدم تجانس مطالب و پرداختن بیشتر به هر دو حوزه ، وبلاگ ایران فاینانس را با هدف پرداختن به ادبیات مالی و مباحث کاملا دانشگاهی متناسب با بازار پول و سرمایه کشور در حوزه تحلیل مالی ، ابزارهای فاینانس و سرمایه گذاری و مقالات این حوزه راه اندازی نمودم.
بدیهی است تلاش می شود با بهره گیری از غنی ترین منابع علمی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری تازگی مطالب و جذابیت وبلاگ برای فرهیختگان مالی و اقتصادی کشور حفظ گردد.
یاری همه سروران ارجمند و دوستان فاضلم را برای غنا بخشی هر چه بیشتر به مطالب وبلاگ خواستارم.
روح اله صمدی، کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

انجمن ریاضیات مالی علامه طباطبايي

درس 11 - ارزش گذاری اختيارمعامله:مدل بلک - شولز

در قيمت گذاري اختيار معامله سهام معمولاً فرض را بر اين ميگذاريم كه قيمت يك سهم در مقطع زماني آتي با توجه به قيمت امروز آن، به صورت تابع لگاريتم نرمال است و اين فرض به نوبه خود دلالت بر اين دارد كه بازده مركب پيوسته سهام در يك دورة زماني داراي توزيع نرمال ميباشد. هر چقدر افق زماني ما گسترده تر باشد، ميزان عدم اطمينان در مورد قيمت هاي آتي سهام افزايش مي يابد. به طور اجمالي ميتوان گفت كه انحراف معيار قيمت سهام متناسب با جذر مدت زمان مورد بررسي است.

براي برآورد ميزان نوسان پذيري قيمت يك سهم، با استفاده از روش تجربي لازم است كه قيمت هاي سهام را در مقاطع مشخص و ثابت زماني يعني به صورت هر روز، هر هفته يا هر ماه مشاهده كنيم. در هر دورة زماني لگاريتم طبيعي نسبت قيمت سهام در پايان دورة زماني خاص را به قيمت سهام در ابتداي دورة مذكور محاسبه ميكنيم.

ميزان نوسانپذيري را ميتوان به عنوان انحراف معيار اعداد بدست آمدة فوق الذكر تقسيم بر جذر طول دورة زماني برحسب سال در نظر گرفت. معمولاً روزهايي كه بورسها تعطيل هستند، در محاسبه زمان جهت محاسبه نوسان پذيري در نظر گرفته نمي شوند.

ارزش گذاري اختيار معامله شامل ایجاد يك بدرة بدون ريسك متشكل از سهام و اختيار معامله است. چون كه قيمت سهام و قيمت اختيار معامله هر دو وابسته به يك منبع عدم اطمينان هستند، هميشه امكان تشكيل چنين بدره اي وجود دارد. بايد توجه داشت كه بدرة تشكيل شده فقط براي مدت زمان خيلي كوتاه، بدون ريسك باقي مي ماند ولي در صورت عدم وجود فرصت هاي آربيتراژي، بازده بدرة بدون ريسك هميشه برابر با نرخ بهرة بدون ريسك است و اين واقعيت است كه مكانيسم تعيین قيمت اختيار معامله با توجه به قيمت سهام را ممكن مي سازد. معادله اوليه بلك- شولز ارزش يك اختيار خريد يا اختيار فروش آمريكايي صادره بر روي سهامي كه سود پرداخت نميكند، را با استفاده از پنج متغير محاسبه ميكند که این متغیرها عبارتند از: قيمت سهام، قيمت اعمال، نرخ بهرة بدون ريسك، نوسان پذيري قيمت سهم و زمان سررسيد.

نكته جالب توجه كه در معادله بلك-شولز وجود دارد اين است كه بازده مورد انتظار سهام در معادله مذكور وارد نمي شود. يك اصل كلي معروف با عنوان ارزش گذاري بي تفاوت نسبت به ريسك وجود دارد كه بيان ميكند كه مشتقات صادره بر روي انواع اوراق بهادار را ميتوان با فرض بي تفاوتی نسبت به ريسك، ارزش گذاري كرد. اين فرضيه در عمل بسيار سودمند و مفيد است. در دنياي بي تفاوتي نسبت به ريسك، بازده مورد انتظار از همه اوراق بهادار معادل نرخ بهره بدون ريسك است و نرخ صحيح تنزيل هرگونه جريان نقدي آتي نيز همان نرخ بهره بدون ريسك ميباشد.

نوسان پذيري ضمنی، همان ميزان نوسان پذيري كه وقتي در معادله بلك-شولز جايگذاري ميشود، قيمت بازار اختيار معامله را بدست مي دهد. معامله گران نوسان پذيري ضمني را كنترل ميكنند و برخي مواقع از نوسان پذيري ضمني قيمت اختيار معامله يك سهم استفاده ميكنند تا قيمت اختيار معامله ديگري بر روي همان سهم را محاسبه كنند.

تحقيقات تجربي نشان ميدهد هنگامي كه بورس باز است، نوسانپذيري يك سهم بيشتر از هنگامي است كه بورس تعطیل است. در نتيجه ميتوان گفت كه تا حدي خود انجام معاملات باعث نوسانپذيري قيمت سهام ميشود.

نتايج تحليل بلك-شولز را مي توان در مورد اختيار خريد و اختيار فروش اروپايي صادره بر روي سهامي كه سود نمي پردازند، تعميم داد. يك روش، استفاده از فرمول بلك-شولز بدين صورت است كه ارزش فعلي سودهاي پيش بيني شده در طول عمر اختيار معامله را از قيمت سهام كم كرده و نوسان پذيري معادل نوسان پذيري قيمت سهام خالص ارزش فعلي اين سودهاست. فيشر بلك يك روش تقريبي با استفاده از ارزش گذاري اختيار خريد آمريكايي صادره بر روي سهامي كه سود نمي پردازند، پيشنهاد داده است.

پيشنهاد تقريب بلك، قرار دادن قيمت معادل بزرگترين قيمت هاي اختيار معامله اروپايي است. اولين اختيار معامله اروپايي در زمان مشابه اختيار معامله آمريكايي منقضي ميشود و دومي فوراً قبل از تاريخ استحقاقي پرداخت سود منقضي ميشود.

اختیار معامله چیست؟

اختیار معامله چیست؟

به صورت کلی، اختیار معامله، قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است.

خریدار قرارداد اختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ مشخص شده ای، حق خرید یا فروش دارایی ذکر شده در قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، دارد.

خریدار قرارداد اختیار معامله این حق را دارد که یا قرارداد خود را اعمال کند یا کلاً بیخیال شود؛ ولی فروشنده موظف است به قرارداد پایبند باشد (درصورت اعمال قرارداد).

به مثال زیر توجه کنید.

برای مثال، یک سهم از قیمت 2700 تومان طی دو ماه آینده با رشد 300 تومانی همراه می شود و به 3000 تومان می‌رسد. بر اساس این تحلیل، سرمایه گذاران می‌توانند اختیار معامله دو ماه آینده این سهام را با قیمت 100 تومان بخرند؛ در صورتی که پس از دو ماه قیمت سهام 300 تومان یا بیشتر، افزایش پیدا کرده باشد، سهامداران می‌توانند قیمت 2700 تومان را بدهند و سهام را بخرند. در صورتی که قیمت سهام کاهش پیدا کند، سهامداران همان 100 تومانی را ضرر میکنند که در ابتدا بابت خرید اختیار معامله خرید پرداخت کرده‌ بودند.

درک اختیار معامله

ضخود

اختیار معامله با افزودن حرف “ضـ” به ابتدای بخشی از نماد شرکت‌ های مذکور ایجادمی‌شود. برای مثال: ضخود (اختیار خ خودرو)، ضفملی، ضفولا. نمادها علاوه بر حروف مذکور شامل تاریخ اعمال و قیمت اعمال نیز هستند. به عنوان مثال “اختیارخ خودرو-3000-1395/11/27 (ضخود۰۰۵)” نشان دهنده اختیار خرید خودرو در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ با قیمت ۳,۰۰۰ ریال است. قیمت ۳۰۰۰ ریال قیمت پیش بینی شده در تابلوی معاملاتی روز ۲۷ بهمن ۹۵ است. اما قیمت خرید اختیار خرید ضخود ۰۰۵، ۲۵۰ ریال است.

هر اختیار خرید شامل چند سهم نماد است؟

در حال حاضر، هر اختیار خرید شامل 1000 عدد سهم از نماد مورد نظر در تاریخ اعمال است.

نکته:

معاملات اختیار خرید بدون دامنه نوسان است.

از تئوری قیمت گذاری اختیار معامله مفهوم اختیار فروش در چه جایی استفاده می کنند؟

اختیار فروش برای زمانی است که فعالان بازار سرمایه بر اساس تحلیل‌های بورسی خود، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت سهامی در آینده کاهش پیدا می‌کند.

اختیار فروش با قیمت چیست؟

اختیار معامله

در این میان اگر قیمت سهام کمتر از قیمت اعمال باشد، اختیار فروش را باقیمت گویند. از طرفی ذکر این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت است که گاهی از مواقع بهتر است اختیار فروش باقیمت را قبل از انقضاء اعمال نمود. اگر قیمت سهام بیش از قیمت اعمال باشد، آن اختیار فروش را بى‌قیمت گویند؛ این نوع اختیار معامله هیچ‌گاه نباید اعمال شود و بالاخره اگر قیمت سهام برابر قیمت اعمال شود، اختیار فروش را به قیمت گویند.

به صورت کلی از نظر نحوه اعمال، اختیار معاملات به سه دسته تقسیم می شوند:

  • دسته اول، اختیار معامله آمریکائى است که در هر زمانى از طول دوره خود قابل اعمال است.
  • دسته دوم نیز اختیار معامله اروپائى است که فقط در تاریخ انقضاء قابل اعمال است.
  • دسته سوم اختیار خرید برمودایی است که نوعی دیگر از ا‌‌ختیار معامله است که ممکن است در تاریخ‌های مشخص شده از قبل، و یا قبل از سررسید اعمال شود (ترکیبی از آمریکایی و اروپایی)

ذکر این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که اگر سهام شرکت بورسی افزایش سرمایه دهد یا سود نقدی اعلام کند، در تعداد سهام استاندارد قرارداد استثنائى رخ مى‌دهد؛ در این صورت، تعداد سهم‌هایى که توسط قرارداد استاندارد مشخص مى‌شوند، با توجه به تغییر سرمایه شرکت تعدیل مى‌شوند.

به‌عنوان نمونه اگر در مثال قبل شرکت ایران خودرو ۱۵ درصد افزایش سرمایه بدهد، تعداد سهم‌هاى قرارداد از ۱۰,۰۰۰ به ۱۱,۵۰۰ سهم تغییر پیدا مى‌کند.

بیمه سهم (قرارداد اختیار فروش تبعی)

اوراق اختیار فروش تبعی موسوم به بیمه سهام طرحی است که علاوه بر تضمین اصل سرمایه افراد، سود آوری را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند. فرض کنید شما دارنده سهامی هستید که برای آن بیمه سهام نیز عرضه می‌شود. اگر بیمه سهام را خریداری نکنید، ممکن است چند ماه بعد سهام مزبور با افزایش یا کاهش قیمت مواجه شود و شما نیز در صورت تمایل به فروش ممکن است سود کرده یا متحمل ضرر شوید اما اگر اقدام به خرید بیمه سهام نمایید، حداقل سود سالیانه 20 درصدی در سررسید مربوط تضمین می‌شود.

توجه کنید که:

فرض کنید سهامی به قیمت 1000 ریال در بازار موجود است که شما می‌توانید با پرداخت 150 ریال آن را بیمه کنید. بر این اساس، اگر 6 ماه بعد که زمان سررسید بیمه است، قیمت سهام به 800 ریال تنزل یابد، می‌توانید با ارائه بیمه و سهام به کارگزاری، سهام را به قیمت 1100 ریال به فروش رسانید. (سود سالیانه معادل 20 درصد است که برای 6 ماه 10 درصد خواهد شد). اگر هم خود سهام مثلاً به قیمت 1200 ریال بود، بدون استفاده از اوراق بیمه،‌ سهام را عرضه می‌نمایید.

باید توجه داشت که بیمه سهام برای برخی سهم‌ها عرضه شده است و بعلاوه برای استفاده از آن باید سهم مربوطه را تا زمان سررسید نگهداری نمایید. بدین ترتیب اگر پیش از تاریخ اعمال بیمه (یعنی تاریخی که در آن زمان می‌توان از بیمه استفاده کرد) بنا به صلاحدید اقدام به فروش سهم خود نمایید، بیمه آن نیز از بین می‌رود.

بیمه کردن سهام در اصل اوراق اختیار فروش تبعی است و به این معنی است که در این ابزار حرکات، نوسانات و زیان سهام بیمه می‌شود. یعنی سهامدار عمده اوراق را می‌فروشد و کسی که این اوراق را خریداری می‌کند، در صورت پایین‌تر آمدن قیمت سهم، ‌زیان آن جبران می‌شود.

نکته مهم این است که تنها سهامدار عمده می تواند از این ابزار استفاده کند. امکان بیمه کردن سهم ابزار خوبی است و اطمینان در بازار را فراهم می‌کند و سهامداران عمده می‌توانند از این ابزار که هزینه ندارد، استفاده کنند.

طرح بیمه سهام از طریق “عرضه اختیار فروش تبعی برای سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران” در روز ۱۶ مرداد ۹۱ توسط شورای عالی بورس به تصویب رسید.

بیمه سهام

اختیار معامله

خریدار نمی تواند بیش از تعداد سهام پایه ای که در اختیار دارد، از اوراق اختیار فروش تبعی خریداری کند لذا تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان هر روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.

بازار اوراق فروش تبعی در حال حاضر شاهد جابجایی عمدتاً بلوکی میان سهامداران حقوقی بزرگ است و ردپای خریداران حقیقی در این معاملات کمتر دیده می‌شود. عدم آشنایی برخی سهامداران با این ابزار در کنار عرضه محدود و خریدار از پیش تعیین شده می‌تواند از اصلی‌ترین دلایل فراگیر نشدن این اوراق در میان اهالی بورس باشد.

جمع بندی

در این مطلب با مفهوم اختیار معامله در بازار بورس ایران آشنا شدیم. به طور خلاصه اختیار معامله، مشتقات مالی هستند که به خریداران حق خرید یا فروش یک دارایی پایه در قیمت و تاریخ توافق شده را می دهند. همچنین مطالبی نیز درباره ی بیمه سهام و قرارداد اختیار فروش تبعی گفته شد که می توانید آنها را نیز در متن مقاله مطالعه نمایید.

ایران فاینانس

آربیتراژ، فرصت آربیتراژی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها

توضیح1: این نوشته در شماره 16 نشریه الکترونیکی متسا به چاپ رسیده است.

توضیح 2: این موضوع با تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ Arbitrage Pricing Theory (APT) متفاوت است. بعدها در مورد APT هم خواهم نوشت.

آربیتراژ در تئوری قیمت گذاری اختیار معامله بسیاری از متون مدیریت مالی (به‌ویژه کتب فارسی) به‌درستی (و یا حداقل به‌طور کامل) معرفی نشده است. از این‌رو تصمیم گرفتم که در سومین یادداشت ریاضیات مالی به این موضوع بپردازم. در این یادداشت تعریف آربیتراژ، انواع آن و قیمت‌گذاری دارایی‌ها از طریق آربیتراژ به اختصار توضیح داده شده است و در پایان نیز محدودیت‌های آربیتراژ ذکر شده است.

آربیتراژ به معنی کسب بازده اضافه بر بازده بدون ریسک ( Risk Free Rate ) بدون متحمل شدن ریسک اضافه است. بنابراین، تعریف معمول آربیتراژ که به صورت "کسب بازده بدون تحمل ریسک" مطرح می‌شود، تنها در صورتی صحیح خواهد بود که نقش زمان را حذف کنیم و معاملاتی که منجر به ایجاد بازده می‌شوند در یک لحظه زمانی صورت بگیرد. در غیر این‌صورت اگر بین معاملات فاصله زمانی باشد آنگاه سود حاصله از معاملات بدون ریسک آربیتراژی باید با نرخ بازده بدون ری س ک در آن دوره زمانی مقایسه شود.

از نظر ریاضیات مالی یک پورتفولیو که امروز ارزش صفر( Zero Value Portfolio ) دارد و در آینده یا ارزش مثبت خواهد داشت یا ارزش صفر یک فرصت آربیتراژی( Arbitrage Opportunity ) خوانده می‌شود. توجه کنید که احتمال منفی بودن ارزش پورتفولیو در آینده (زیان در پایان دوره) صفر است. ارزش صفر پورتفولیو در زمان حال به معنای عدم سرمایه‌گذاری در زمان صفر و به دلیل امکان فروش استقراضی است. در ادامه می‌بینیم که می‌توان عایدی یک پورتفولیو که در زمان صفر عایدی دارد را در نرخ بدون ریسک سرمایه‌گذاری کرد تا عایدی آن در زمان حال برابر صفر شود.

آن‌چه در بالا گفته شد تعریف آربیتراژ حقیقی( True Arbitrage ) تئوری قیمت گذاری اختیار معامله است. نوع دیگری از آربیتراژ که در بازار به کار می‌رود و در متون علمی کمتر از آن می‌بینیم آربیتراژ سفته‌بازانه( Speculative Arbitrage ) است. در این نوع آربیتراژ ریسک‌های معاملاتی فرصت آربیتراژی هم دیده می‌شود و لذا بازده اضافه لزوماً بدون تحمل ریسک نخواهد بود.

شاید ذکر مثالی به روشن شدن مطلب کمک کند. فرض کنید قیمت سهم شرکت X در بازار آمریکا 100 دلار، در بازار سهام انگلیس 45 پوند و نرخ هر پوند در بازار ارز معادل 2 دلار است. به این ترتیب خرید سهم در بازار انگلیس 45 پوند (معادل 90 دلار) هزینه در بر دارد و فروش همان سهم در بازار آمریکا به قیمت 100 دلار، 10 دلار سود نصیب سرمایه‌گذار خواهد کرد. در این مثال هزینه‌های معاملاتی ناچیز در نظر گرفته شده است. در بازارهای واقعی چنین فرصت آربیتراژی ساده‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران قرار ندارد. زیرا در این صورت تقاضای خرید سهم X در انگلیس و تقاضای فروش سهم X در امریکا بالا می‌رود و این منجر می‌شود که قیمت سهم در آمریکا کاهش و در انگلیس افزایش یابد تا بر اساس نرخ برابری پوند به دلار به تعادل برسد. اصولا از نظر تئوریک (و با فرض کامل بودن بازارها) قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف یکسان است ( The law of one price ).

یکی از فروض اساسی بازارهای مالی فرض عدم وجود فرصت آربیتراژی (یا رفع سریع چنین فرصت‌هایی توسط مشارکت‌کنندگان( Market Participants )) است. به اصلاح می‌گویند که در بازارهای کامل مالی ناهار مجانی وجود ندارد( There is no such thing as a free lunch ). این ایدة اساسی قیمت‌گذاری دارایی‌هاست که در ادامه خواهیم دید.

فرصت آربیتراژی از یکی از طرق زیر حاصل خواهد شد:

· یک دارایی در بازارهای مختلف با قیمت‌های متفاوتی معامله می‌شود.

· دو دارایی با جریان‌های نقدی مشابه با قیمت‌های متفاوتی معامله می‌شوند.

· یک دارایی که قیمت آینده آن مشخص است، امروز با قیمتی متفاوت از تنزیل آن با نرخ تنزیل بازده بدون ریسک معامله می‌شود.

در همه حالات فوق، دارایی می‌تواند یک سبد دارایی‌ها (پورتفولیو) باشد.

برای قیمت‌گذاری یک دارایی می‌توان یک پورتفولیو ساخت که جریان نقدی آن پورتفولیو مشابه جریان نقدی مشابه دارایی مورد نظر در زمان آینده باشد و قیمت امروز آن مشخص باشد. در این صورت بر اساس اصل عدم وجود آربتراژ قیمت دارایی مزبور با ارزش آن پورتفولیو یکسان خواهد بود. یک مثال ساده می‌توان راهگشا باشد. فرض کنید اختیار خرید اروپایی ( European call option ) سهمی با قیمت توافقی 100 دلار و تاریخ انقضای ( expiration date ) شش ماه آینده، 8 دلار قیمت دارد. بر این اساس یک فرد (خریدار اختیار خرید) می‌تواند اکنون با پرداخت 8 دلار، شش ماه آینده سهم مورد نظر را به قیمت 100 دلار خریداری کند (اگر به صرفش باشد). در صورت اعمال اختیار خرید، فروشنده اختیار (که 8 دلار را دریافت کرده است) باید سهم را به قیمت 100 دلار بفروشد. هم اکنون قیمت سهم 100 دلار است. ارزش اختیار فروش اروپایی سهم با همان تاریخ انقضا (شش ماه آینده) و همان قیمت توافقی (100 دلار)، 6 دلار است. اوراق قرضه‌ای که سررسید آن 6 ماه دیگر است و ارزش اسمی آن 100 دلار است (6 ماه اینده 100 دلار ارزش دارد) امروز در بازار 97 دلار معامله می‌شود. خرید اختیار خرید و اوراق قرضه و فروش اختیار فروش و سهم معادل یک دلار نصیب فرد سرمایه گذاری کند. (1=100+6+97-8-). بدون توجه به ارزش سهم در تاریخ سررسید این پورتفولیو هیچ ارزشی ندارد. بنابراین اگر می‌خواستیم ارزش اختیار فروش را تعیین کنیم به راحتی می‌توانستیم بگوییم که بر این اساس اختیار فروش 5 دلار ارزش دارد تا ارزش امروز پورتفولیو هم صفر شود. توجه کنید که می‌توانستیم 1 دلار عایدی را در نرخ بازده بدون ریسک سرمایه‌گذاری کنیم و در پایان دوره آن را (همراه با سودش) برداشت کنیم.

مثالی آورده شد حالت ساده‌ای از مسئله‌ای است که رابطه تعادلی اختیار خرید-اختیار فروش ( Put-callparity ) نامیده می شود و در یادداشت های آینده در مورد آن خواهم نوشت. دو خاصیت در مثال فوق وجود دارد. اول این‌که در زمان یک پورتفولیو ساخته می شود و تا زمان انقضا (یعنی پایان استراتژی آربیتراژ) به ترکیب پورتفولیو دست نمی‌زنیم. از این‌رو یک آربیتراژ ایستا ( Static Arbitrage ) داشته‌ایم. نکته دیگر اینکه سودآوری مثال فوق به چگونگی رفتار قیمت سهام مربوط نبود. این نوع آربیتراژ به "آربیتراژ مستقل از مدل" ( Model-Independent Arbitrage ) معروف است. برخی از انواع مهم دیگر آربیتراژها به شرح ذیل است:

· آربیتراژ پویا ( Dynamic Arbitrage ) که در مقابل آربیتراژ ایستا قرار می‌گیرد. در این نوع آربیتراژ نیاز به معاملات مکرر وجود دارد این معاملات بر اساس شرایط بازار انجام خواهد شد.

· آربیتراژ وابسته به مدل ( Model-Independent Arbitrage ) که در مقابل آربیتراژ ایستا قرار می‌گیرد. در این نوع آربیتراژ نیاز به یک مدل (جهت پیش بینی متغیرهای مورد نیاز مثلاً قیمت دارایی مالی) وجود دارد. در حالی‌که در آربیتراژ مستقل از مدل دیدیم که بازده به دست آمده به رفتار قیمت دارایی ها وابسته نیست. مثلاً اختلاف قیمت یک دارایی در دو بازار از این نوع است. مثال فوق نیز یک آربیتراژ مستقل از قیمت بود.

محدودیت در آربیتراژ

همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، فرصت‌های آربیتراژی به راحتی در دسترس قرار نمی‌گیرند. در صورت وجود چنین فرصت‌هایی هجوم سرمایه‌گذاران مختلف برای کسب سود آن فرصت را از بین خواهد برد. علاوه تئوری قیمت گذاری اختیار معامله بر این فرصت‌های آربیتراژی موجود در بازار، همواره با ریسک‌هایی مواجه هستند که از آن‌جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.:

· قیمت‌های اعلام شده صحیح نیستند و یا امکان معامله در آن قیمت‌ها وجود ندارد.

· امکان خرید یا فروش در زمان از پیش تعیین شده وجود ندارد.

· اعلام خبری ممکن است پیش بینی شما را بر هم بزند.

از طرف دیگر احتمال تخمین‌های اشتباه، هزینه‌های معاملاتی، هزینه‌های اطلاعات و مشاوره، تغییر ناگهانی نرخ ارز یا قیمت دارایی و . هم باید در نظر تئوری قیمت گذاری اختیار معامله گرفته شود. از این‌رو بسیاری اوقات گفته می‌شود که آربیتراژ بدون ریسک وجود ندارد.

برای دریافت فایل pdf اینجا را کلیک کنید.

توضیح3: این مطلب در دهم تیرماه 1386 در سایت www.eslamibidgoli.ir و وب‌لاگ نیمکت گذاشته شده است

از آنجا که مدیران آینده بیشتر به وبلاگی برای داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت اختصاص یافته بود ، به یاری خدا بمنظور جلوگیری از عدم تجانس مطالب و پرداختن بیشتر به هر دو حوزه ، وبلاگ ایران فاینانس را با هدف پرداختن به ادبیات مالی و مباحث کاملا دانشگاهی متناسب با بازار پول و سرمایه کشور در حوزه تحلیل مالی ، ابزارهای فاینانس و سرمایه گذاری و مقالات این حوزه راه اندازی نمودم.
بدیهی است تلاش می شود با بهره گیری از غنی ترین منابع علمی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری تازگی مطالب و جذابیت وبلاگ برای فرهیختگان مالی و اقتصادی کشور حفظ گردد.
یاری همه سروران ارجمند و دوستان فاضلم را برای غنا بخشی هر چه بیشتر به مطالب وبلاگ خواستارم.
روح اله صمدی، کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

دوره پیشرفته آموزش بازار اختیار معامله

در ادامه با این دوره و چیستی اختیار معامله شما را آشنا خواهیم کرد:

اختیار معامله چیست؟

اختیار معامله بازاری دو طرفه و با اهرم روی سهام شاخص ساز بورس ایران که با سازمان دهی سازمان بورس حدودا 5 سال شروع به فعالیت کرده است. در این بازار، شما می توانید حتی از روندهای نزولی یا ریزش های دستوری بازار نیز سود اهرمی کسب کنید. این بازار، بهشت نوسان گیران هست چون کارمزد این بازار مبلغ بسیار ناچیزی است. سود بازار نامحدود هست و ضررش محدود؛ اما با استفاده از استراتژی های ترکیبی همین ضرر محدود بازار هم به صفر می رسانیم.

تصور شما از بازار چگونه است؟ صعودی یا نزولی یا بازار رنج؟ جای نگرانی نیست. تنوع این استراتژی ها دقیقا برای همین است که در هر نوع بازاری شما بتوانید مدیریت سرمایه داشته و ریسک معاملاتی خود را کنترل کنید. بیش از 20 روش‌ برای ایجاد این استراتژی ها وجود دارد که هر کدام از آنها، مناسب یک نوعی از بازار است.

دوره پیشرفته آموزش بازار اختیار معامله

معرفی دوره پیشرفته آموزش بازار اختیار معامله

در این دوره قصد داریم که به شما آموزش دهیم که در بازار مالی چطور می شود سود تضمین شده کسب کرد. از نوسانات و هیجانات دوری کنیم و در هر بازاری سرمایه خود را تضمین و سود کسب کنید؛ سودی چند برابر بورس کسب کنیم و از اصلاحات بازار یا ریزش های دستوری کسب سود کنیم.

بیش از 10 ساعت آموزش در زمینه مسائل پیشرفته بازار اختیار معامله به همراه بیش از 20 استراتژی ترکیبی و نوسان گیری

در بازار اختیار معامله، سهام خرید و فروش نمی شود، بلکه در این بازار پرمیوم (حق عضویت خریدار) معامله می شود. پس باید یک معامله گر بازار اختیار معامله در زمان انتخاب یک قرارداد، تمامی فاکتورها و عوامل موثر بر آن (قیمت سهم پایه، نوسان پذیری، تاریخ سررسید، سود تقسیمی، نرخ بهره بانکی، قیمت اعمال) مورد بررسی قرار دهد. در این دوره آموزشی تلاش کردیم تا با ارائه مثال به صورت کامل و جامع این موضوع مهم آموزش داده شود.

قیمت بلک شولز که پرمیوم ارزنده (منصفانه) یک قرارداد اختیار معامله است و فاکتور بسیار مهم در این بازار هست که در خرید و فروش قراردادها باید به آن توجه کرد از بدو شکل گیری این مدل توضیح و آموزش داده می شود. پارامترهای مهمی که در قیمت گذاری بلک شولز دارای اهمیت می باشد شامل سود نقدی تقسیمی (DPS) و موضوع بسیار مهم نوسان پذیری تاریخی و نیز نوسان پذیری ضمنی و طریقه محاسبه هر یک از اینها به صورت کامل و با بیانی روان و ساده توضیح داده می شود.

در این تئوری قیمت گذاری اختیار معامله دوره ضرایب پوشش ریسک یونانی بازار اختیار معامله مثل دلتا، تتا، گاما، وگا و رو به صورت کامل با مثال کاربردی و جداول و نمودارهای ریاضی توضیح داده می شود که شمایی که می خواهید در این بازار فعالیت کنید با علم کامل وارد شوید و یک تریدر موفق در بازار اختیار معامله باشید.

اهرم مالی یکی از موضوعات مهم و جذاب بازار اختیار معامله می باشد و یکی از عوامل برتری این بازار نسبت به بازار بورس است. در این دوره تلاش می کنیم تا نحوه محاسبه اهرم هر قرارداد و عوامل تاثیر گذار بر اهرم را به شما عزیزان توضیح دهیم.

در بازار اختیار معامله می شود با استفاده از استراتژی های ترکیبی سود تضمین شده و با ریسک معاملاتی بسیار مناسب کسب کرد. به عنوان مثال استراتژی ترکیبی کاوردکال، استرانگل، استرادل، پروانه آهنی، کرکس، اسپرد، کانورژن و … به صورت کامل در قالب مثال توضیحی، نمودارهای قیمتی و فایل اکسل پیشرفته و اختصاصی آکادمی مدرسه اختیار معامله آموزش داده می شود.

لازم به ذکر است پس از ثبت نام، شما در یک گروه تلگرامی خصوصی ویژه دانشجویان جناب دشتی عضو خواهید شد که در آن تمامی سوالات احتمالی شما و رفع اشکال توسط خود ایشان و تیم تحلیل گر آکادمی انجام می شود و در صورت نیاز راهکارهای عملیاتی مبنی بر معامله کردن در این بازار ارائه خواهد شد.

تئوری قیمت گذاری اختیار معامله

ویدئو آموزش آپشن یا اختیار معامله (قسمت چهارم)

معرفی قسمت چهارم

در جلسات قبلی با مفهوم اختیار خرید و اختیار فروش آشنا شدید، حال در این ویدئو آموزشی به نکات جزئی تری از قراردادهای آپشن اشاره شده است که در ادامه به معرفی ای از آن ها می پردازیم.

در جلسه چهارم به موارد زیر پرداخته می شود

تفاوت تابلوی سهم و اختیار معامله

ارزش مفهومی معاملات چیست و بررسی آن در سایت TSETMC

افزایش سرمایه و سود نقدی چه تاثیری بر اختیار معامله دارد ؟

ارزش واقعی هر قرارداد چه قدر است ؟

چطور می توان قراردادهای آپشن را ارزشگذاری کرد ؟

مفهوم ارزش ذاتی و زمانی در قرارداد اختیار معامله چیست ؟

معرفی ابزار ارزشگذاری در قراردادهای آپشن

معرفی مفهوم بلک و شولز و بررسی پارامتر های موثر بر آن

اهم چیست و بررسی آن در قراردادهای اختیار معامله

تفاوت تابلوی سهم با اختیار معامله

اگر در سایت TSETMC در تابلوی معاملات سهم مشخصی را مشاهده کنید و بار دیگر قرارداد اختیار خرید و یا فروش دارایی پایه را در تابلو معاملات مورد بررسی قرار دهید متوجه تفاوت هایی در این دو خواهید شد.

درتابلوی معاملات در قرارداد های اختیار معامله در کنار دارایی پایه حروف اختصاری مربوط به قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش و پارامتر هایی همچون قیمت اعمال و قیمت سررسید را را مشاهده خواهید کرد اما در تابلوی دارایی پایه این موارد وجود ندارد و تنها نام شرکت و نماد اختصاری آن را مشاهده می کنید که در این ویدئو به نکات ریز تری از این موارد اشاره شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.